Poslední rozloučení se zesnulým v Brně

Součástí lidského života je zrození a bohužel k němu patří i velmi smutná životní událost, a to skon. Po úmrtí každého z nás následuje poslední rozloučení pozůstalých (rodinní příslušníci, přátele, kolegové se zaměstnání apod.) se zesnulým nebo-li pohřeb, jež zpravidla doprovází pohřební obřad. smuteční květiny

Pohřební obřad představuje ceremoniál, při němž se rodinní příslušníci, přátelé a kolegové naposledy loučí se zemřelým. Pohřební obřad probíhá v obřadní síni krematoria nebo v kostele či kapli u církevních pohřbů. Součástí smutečního rozloučení je pokládání věnců a květin k rakvi zesnulého a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků a přátel zemřelého za doprovodu reprodukované pohřební hudby nebo živé kapely.

Po zpopelnění zesnulého se jeho urna s ostatky či rakev se zemřelým (bez kremace) uloží do rodinného hrobu nebo se popel rozptýlý na rozptylové louce, jež je součástí hřbitova.

Brněnská pohřební služba s.r.o.

Kompletní pohřby s obřadem, pohřby bez obřadu, pohřby do země a církevní pohřby Brno zajišťuje Brněnská pohřební služba s.r.o. urna

V nabídce služeb této společnosti najdete především:

• nonstop služba pro odvoz zesnulých z místa skonu
• tuzemské i zahraniční převozy zesnulých (včetně vyřízení úředních formalit)
• kompletní zajištění smutečního obřadu v obřadní síti krematoria, kostele či kapli (včetně
profesionálního řečníka, reprodukované hudby či živé kapely a fotografa)
• zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu
• natištění smutečních oznámení (parte) na počkání
• zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku
• úprava, oblečení a oholení zemřelého
• prodej designových a moderních uren a rakví od tuzemských i zahraničních výrobců

Pohřební služba Brno Vám na profesionální úrovni splní veškeré Vaše přání a požadavky a poskytne Vám veškeré poradenství týkající se posledního rozloučení, pojištění apod.