Poslední rozloučení se zesnulým v Brně

Součástí lidského života je zrození a bohužel k němu patří i velmi smutná životní událost, a to skon. Po úmrtí každého z nás následuje poslední rozloučení pozůstalých (rodinní příslušníci, přátele, kolegové se zaměstnání apod.) se zesnulým nebo-li pohřeb, jež zpravidla doprovází pohřební obřad. smuteční květiny

Pohřební obřad představuje ceremoniál, při němž se rodinní příslušníci, přátelé a kolegové naposledy loučí se zemřelým. Pohřební obřad probíhá v obřadní síni krematoria nebo v kostele či kapli u církevních pohřbů. Součástí smutečního rozloučení je pokládání věnců a květin k rakvi zesnulého a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků a přátel zemřelého za doprovodu reprodukované pohřební hudby nebo živé kapely.

Po zpopelnění zesnulého se jeho urna s ostatky či rakev se zemřelým (bez kremace) uloží do rodinného hrobu nebo se popel rozptýlý na rozptylové louce, jež je součástí hřbitova.

Brněnská pohřební služba s.r.o.

Kompletní pohřby s obřadem, pohřby bez obřadu, pohřby do země a církevní pohřby Brno zajišťuje Brněnská pohřební služba s.r.o. urna

V nabídce služeb této společnosti najdete především:

• nonstop služba pro odvoz zesnulých z místa skonu
• tuzemské i zahraniční převozy zesnulých (včetně vyřízení úředních formalit)
• kompletní zajištění smutečního obřadu v obřadní síti krematoria, kostele či kapli (včetně
profesionálního řečníka, reprodukované hudby či živé kapely a fotografa)
• zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu
• natištění smutečních oznámení (parte) na počkání
• zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku
• úprava, oblečení a oholení zemřelého
• prodej designových a moderních uren a rakví od tuzemských i zahraničních výrobců

Pohřební služba Brno Vám na profesionální úrovni splní veškeré Vaše přání a požadavky a poskytne Vám veškeré poradenství týkající se posledního rozloučení, pojištění apod.

Oxygenerátory Vám poskytnou spolehlivou regenerační či preventivní kyslíkovou kúru

Chcete-li spolehlivě napomoci celkové regeneraci organismu, posílit imunitní systém při infekcích, oslabení organismu, srdeční arytmii či cévním a nádorovém onemocnění, výrazně snížit pocit stresu, zpomalit proces tělesného i duševního stárnutí, příp. vyřešit jiné zdravotní potíže, tak Vám doporučuji absolvovat regenerační kyslíkovou kúru tzv. oxygenoterapii, jež se provádí i z preventivních důvodů prostřednictvím vyvíječů kyslíku tzv. oxygenerátorů.

Nuvo Lite Mark 5
Nuvo Lite Mark 5

pomuckyseniorum.cz

Kvalitní a spolehlivé oxygenerátory Vám nabízí spolehlivý český dovozce a distributor zdravotnického materiálu společnost Stamed s.r.o. s pobočkou v Plzni a současně provozující internetový obchod PomůckySeniorům.cz. Z nabídky vyvíječů kyslíku si můžete zakoupit Nuvo Lite Mark 5, NUVO 8 kondenzator, spořič plynu ECOlite 4000, přenosný generátor kyslíku INOGENONE G2 s 12 komorovou baterií, přenosný generátor kyslíku INOGENONE G2 s 24 komorovou baterií a související příslušenství zahrnující inhalační polomasku pro dospělé, nosní kanylu pro dospělé, prodlužovací přívodní hadičky inhalační polomasky nebo nosní kanyly o rozměrech 15m, 7,5m, 4,2m, 2,1m, spojovací adapter pro prodlužovací a přívodní hadičky a hadičku spojovací 40cm.

NUVO LITE MARK 5

Oxygenerátor NUVO LITE MARK 5 vyrábí kyslíkem obohacený vzduch pro regenerační a preventivní kyslíkovou kúru. Je vhodný především pro pacienty, jejichž životní funkce nezávisí bezprostředně a neustále na zvýšené koncentraci kyslíku ve vzduchu. Jeho součástí jsou zvlhčovací lahev, dýchací kanyla a adaptér. Na přístroj je mimo příslušenství a akumulátory poskytována záruka 5 let.

kyslíkový koncentrátor Nuvo 8
kyslíkový koncentrátor Nuvo 8

NUVO 8 Kondenzator

Kyslíkový koncentrátor představuje spolehlivý a efektivní zdroj doplňkového kyslíku. Díky separaci kyslíku ze vzduchu získává velmi čistý kyslík. Mobilní kyslíkový koncentrátor NUVO 8 je spolehlivý, minimálně hlučný a nenáročný na obsluhu i na údržbu. Na přístroj je mimo příslušenství a akumulátor poskytována záruka 5 let.

Spořič plynu ECOlite 4000

Spořič plynu ECOlite 4000 představuje velmi významnou úsporu, jelikož je kyslík při inhalační terapii podáván pouze během fáze nadechnutí. U zařízení můžete využít dvou provozních režimů, a to automatického a manuálního. Automatický režim pracuje v závislosti na právě prováděné činnosti/aktivitě. Spořič plynu ECOlite 4000 zaručuje100% účinné připojení, snadnou obsluhu, spolehlivost a enormní úspory kyslíku.

spořič plynu ECOlite 4000
spořič plynu ECOlite 4000

Přenosné generátory kyslíku INOGENONE G2 s 12 či 24 komorovou baterií

Přenosné generátory kyslíku INOGENONE G2 s 12 či 24 komorovou baterií patří mezi nejnovější generace mobilních koncentrátorů.
Zařízení s 12-článkovou baterií vydrží 3-4 hodiny v provozu a s 24-článkovou baterií 6-8 hodin.
Díky hmotnosti 3,2 kg se v současné době řadí mezi nejlehčí přenosné koncentrátory kyslíku na trhu. Jsou dodávány s vakem přes rameno, skládacím vozíkem (pro převoz na delší vzdálenosti) a napájecím zdrojem pro použití ve vozidlech.
Inogen One G2 je spolehlivý, velmi tichý a snadno ovladatelný. Na přístroj je poskytována záruka 3 roky, 1 rok na akumulátor a 6 měsíců na příslušenství.

Pulsní oxymetr

Kyslík má v lidském i zvířecím těle nezastupitelné místo. Při jeho nedostatku ubývá buňkám energie a těm následně selhávají funkce a postupně odumírají. Potíže týkající se problému transportu kyslíku do tkání nám pomáhá řešit pulsní oxymetrie prostřednictvím přístroje nazývaného pulsní oxymetr.

Přirozenou součástí lidského bytí je i smrt

Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského bytí. Ale i tak úmrtí rodinného příslušníka, přítele, kolegy ze zaměstnání či jiné blízké osoby patří mezi nejsmutnější životní události každého z nás. Poslední rozloučení se zesnulým tzv. pohřeb je zpravidla provázen pohřebním obřadem.

Pohřební obřad

Pohřební obřady představují nejstarší známky lidské kultury a téměř vždy vyjadřovaly nějakou formu představy o posmrtném životě. Pohřební obřad je ceremoniálem posledního rozloučení rodinných příslušníků a přátel se zemřelým člověkem, jež je spojený s uložením ostatků zesnulého ve formě popela v urně (předchází tomu spálení zesnulého tzv. kremace) nebo pohřbení v rakvi do země. pohřeb

Varianty pohřbů

Pohřeb bez obřadu

Pohřeb bez obřadu je vykonáván pouze zpopelněním zesnulého tzv. kremace bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Nejbližší pozůstalí zesnulého mohou být přítomni u kremace a zpopelnění lze dohodnout na přesně stanovenou dobu.

Pohřeb s obřadem

Občanský pohřeb s obřadem je vykonáván zpopelněním zesnulého v krematoriu, čemuž předchází smuteční rozloučení v obřadní síni, obvykle s hudbou, květinami a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků či přátel zesnulého). Urna s popelem po kremaci se ukládá do patřičných míst na hřbitově nebo se popel zemřelého rozptyluje ve zvláštní části hřbitova tzv. rozptylová louka.

Pohřeb církevní

Křesťané věří, že lidské bytí smrtí úplně nekončí, a proto i tělu zemřelého má být projevena patřičná úcta.

Křesťané v ČR vykonávají obřad rozloučení v kostele či v kapli při pohřbení v rakvi do země nebo v krematoriu při kremaci, dále následuje průvod na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. pohřeb 1

Pohřeb do země

Smuteční akt pohřbu do země provází výkop hrobu, zajištění profesionálního řečníka či kněze k promluvě přímo na hřbitově a zpravidla živá hudba.

Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Kompletní pohřební a hřbitovní služby na vysoké profesionální a etické úrovni zajišťuje Pohřební ústav Praha PEGAS CZ s.r.o. V nabídce služeb této společnosti najdete nejrůznější varianty pohřbů, tuzemské i zahraniční převozy zesnulých, speciální smuteční služby pro klienty z kulturního, společenského a politického života včetně veškerých protokolem určených poct a ceremonií a další služby související s pohřbem.

Důkladně vyškolení zaměstnanci firmy Pohřební služba Praha splňují vysoké nároky na etické i morální vystupování při jednání s rodinou zesnulého.

Jak na invalidní důchod?

Invalidní důchod

Invalidní důchod pÅ™edstavuje jeden z důchodů, jež poskytuje stát na základÄ› poklesu pracovní schopnosti pojiÅ¡tÄ›nce z důchodového pojiÅ¡tÄ›ní. PÅ™ed rokem 2010 se rozliÅ¡ovaly 2 druhy invalidních důchodů – plný a částečný. Od 01.01.2010 existuje pouze jeden druh invalidního důchodu.
StupnÄ› invalidity

Legislativa rozlišuje dle míry poklesu pracovní schopnosti 3 stupně invalidity, a to:

• invalidita prvního stupně (nejméně závažná): schopnost klesla o 35 – 49 %
• invalidita druhého stupně: schopnost klesla o 50 – 69 %
• invalidita třetího stupně (nejtěžší): schopnost klesla o 70 % a více

Pokles pracovní schopnosti znamená nemožnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Zákonné podmínky nároku na invalidní důchod

• posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ a potvrzení faktu, že je pojištěnec
skutečně invalidní, tzn. pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nejméně o 35%, tj. invalidita prvního stupně

• maximální věk pojištěnce méně než 65 let nebo před dosažením důchodového věku, je-li
důchodový věk vyšší než 65 let

• potřebná doba pojištění odstupňovaná dle věku pojištěnců (neplatí pro pojištěnce, kteří se stali
invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání)

• na invalidní důchod mají nárok
pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání a zároveň mají
nárok na řádný starobní důchod – pÅ™i soubÄ›hu invalidního a řádného starobního důchodu je vyplácen ten
s vyšší peněžitou hodnotou

• na invalidní důchod mají nárok pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či
nemoci z povolání a zároveň mají nárok na pÅ™edčasný starobní důchod – pÅ™i soubÄ›hu invalidního a
předčasného starobního důchodu je vyplácen ten s vyšší peněžitou hodnotou

Při nesplnění těchto zákonných podmínek je invalidní důchod zpravidla zamítnut.

Posouzení zdravotního stavu lékařem OSSZ

Zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců posuzují posudkoví lékaři místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení dle podkladů ošetřujícího lékaře na základě sepsané žádosti. Tito posudkoví lékaři posuzují existenci invalidity (zjišťovací lékařská kontrola při žádosti o invalidní důchod) a změnu stupně invalidity (kontrolní lékařská prohlídka v pravidelných termínech a z podnětu některého z oprávněných státních orgánů i v nepravidelných termínech). Jednotlivé zdravotní problémy a bodové ohodnocení jsou součástí vyhlášky o posuzování invalidity č.359/2009.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu závisí na třech údajích: přiznaný stupeň invalidity, získaná doba pojištění a výše osobního vyměřovacího základu.

Invalidní důchod tvoří dvě části, a to základní a procentní výměra. Výše základní výměry (9% průměrné mzdy/měsíc) v roce 2014 činí 2.340,- Kč měsíčně, pro všechny žadatele. Výše procentní výměry invalidního důchodu je za každý celý rok doby pojištění:

• 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
• 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
• 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

Procentní výměra důchodu nesmí být nižší než 770,- Kč, minimální invalidní důchod v roce 2014 tedy činí 3.110,- Kč (2.340,- Kč + 770,- Kč).

Při změně stupně invalidity se důchod znovu přepočítává.

Potřebná doba pojištění

Pro výplatu invalidního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění před vznikem invalidity. Délka pojištění je odstupňována dle věku.

Věk Doba pojištění
do 20 let méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
nad 28 let 5 let

Spolehlivý výpočet výše invalidního důchodu Vám zajistí kalkulačka invalidního důchodu.

Nezapomínejte na pravidelné preventivní kontroly u zubaře a vyvarujte se zbytečným dentálním problémům.

Zubaři Praha Mazur & Pšeničný

Trápí Vás bolavý zub, máte problémy s paradentózou, trpíte na zubní kámen, vypadla Vám korunka, potÅ™ebujete opravit nebo vymÄ›nit zubní náhradu či máte jiné dentální potíže? Tak to je tu pro Vás zubní lékaÅ™ Praha – Mazur & PÅ¡eničný na Praze 2, jež Vám nabízí moderní bezbolestnou a co nejlepší péči o Váš chrup, komfort, kvalitu a individuální přístup v maximálním pohodlí.

Veškeré nabízené služby jsou prováděny spolehlivým a časově flexibilním kolektivem za pomoci nejmodernějších diagnostických postupů a vybavení:

● OPG – Planmeca promax 3D zubní digitální rentgen – poskytuje Å¡iroké spektrum projekcí – panoramatické snímky, TMJ a CBCT
● CBCT – Cone Beam výpočetní tomografie – nabízí 3D rekonstrukci snímané oblasti a vertikální a horizontální Å™ezy dle požadavků lékaÅ™e
● operační mikroskop – díky detailnímu zobrazení mikroskopických struktur zubu umožňuje odhalit skryté příčiny bolesti a operatérovi umožňuje detailní pÅ™ehled o provádÄ›ném zákroku

zubní rentgen
zubní rentgen

Služby zubař Praha Mazur & Pšeničný

MUDr. Zbyněk Mazur

● Implantologie (implantologické konzultace, dentální implantáty) – náhrada chybÄ›jících zubů pomocí titanových implantátů Å¡pičkové kvality
● Chirurgie (bezbolestná extrakce osmiček, bezbolestná extrakce zubů) – řízené kostní a tkáňové regenerace, pÅ™enosy Å¡tÄ›pů, Å¡etrné vybavení zubů moudrosti ultrazvukovým přístrojem
● Komplikované rekonstrukce mezičelistních vztahů – pÅ™i kompletní destrukci chrupu, kdy je tÅ™eba zhotovit funkční, estetické a dlouhotrvající Å™eÅ¡ení

MUDr. Martin Pšeničný

● Mikroskopická stomatologie – miminálnÄ› invazivní přístup pro maximální Å¡etÅ™ení tvrdých zubních tkání
● Estetická stomatologie – kompletní estetické a funkční rekonstrukce chrupu na základÄ› počítačové estetické analýzy chrupu a obličeje – Smile design
● Endodoncie – kvalitní oÅ¡etÅ™ení koÅ™enových kanálků pomocí moderní strojové endodoncie a operačního mikroskopu

MDDr. Kristina Vernerová

● Pedostomatologie – oÅ¡etÅ™ení dÄ›tí, instruktáže správné dentální hygieny a preventivní prohlídky – u neklidných pacientů lze použít metodu sedace pÅ™i vÄ›domí
● Parodontologie – léčba zubů (zubní kaz, váček, bílé plomby – výplnÄ›, čiÅ¡tÄ›ní kanálků) a pokročilých zánÄ›tlivých i nezánÄ›tlivých onemocnÄ›ní dásní ( léčba paradentózy, zánÄ›t dásní, krvácení dásní, aj.) a to včetnÄ› moderních mikroinvazivních postupů
● Protetika (metalokeramické a celokeramické korunky, fazety, můstky, aj.) – náhrady ztracených zubů moderními adhezivními postupy

Ortopedické pomůcky pomáhají s vadami chodidel

Trápí vás bolesti nohou pÅ™i delším stání nebo pÅ™i chůzi? Máte vrozené deformace chodidel? MÄ›ní se Vám díky vlivům pÅ™etěžování v zamÄ›stnání, sportem nebo zvýšenou tÄ›lesnou hmotností tvar chodidel? Pro léčbu ortopedických zmÄ›n chodidel a bezbolestné stání a chůzi Vám doporučuji co nejdříve začít používat ortopedické pomůcky – napÅ™. zdravotní vložky do bot.

Ortopedickými změnami chodidel jsou plochá noha, deformace prstů, patní ostruha, vychýlení osového postavení končetiny a rozdílná délka dolních končetin.

Plochá noha

Plochá noha (podélně, příčně) vzniká vlivem přetěžování v zaměstnání, sportem, zvýšenou tělesnou hmotností, dlouhým stáním, nošením těžkých břemen, používáním nevhodné nebo nezdravé módní obuvi a vrozenou ochablostí svalstva.

Deformace prstů

Současně s příčně plochou nohou se zpravidla projevuje další vada, a to deformita nohy představující vbočený palec. Příčinou deformace prstů je zejména nošení obuvi prostorově noze nevyhovující (např. špičaté, úzké, krátké).

Patní ostruha

Patní ostruha je bolestivým kostním výrůstkem v místě úponu šlach na kosti patní. Vzniká přetěžováním a poklesem nožní klenby na základě nošení nevhodné obuvi.

svorto.cz s.r.o.

Kvalitní, spolehlivé a účinné individuální nebo sériově vyráběné ortopedické pomůcky pro děti i dospělé zaručující pohodlné a komfortní dlouhodobé stání a chůzi za přijatelné ceny pro každého zákazníka Vám nabízí spolehlivý výrobce a prodejce společnost svorto.cz s.r.o. s pobočkou v Praze a současně provozující internetový obchod svorto.cz. V nabídce jejich služeb najdete výrobu ortopedických a sportovních vložek, ortopedické úpravy a opravy obuvi a prodej dětské obuvi.

Z nabídky e-shopu svorto.cz si můžete zakoupit ortopedické vložky, vložky pro podélné plochonoží, vložky skelet (i antibacterial), gelové vložky antišokové (i s velurem), vložky carbone, vložky poreten tvarované, vložky se srdíčkem a klenbou, špičky kožené, gelové a bavlna se srdíčkem, srdíčka samolepící (např. kapka), srdíčka závěsná, bandáže pružné se srdíčkem, podpory klenby podélné, noční bandáže, meziprstní korektory, gelové korektory s chráničem palce nebo s návlekem, chrániče otlaků a kuřích ok, podpatěnky pro odlehčení paty, pro patní ostruhu, asymetrické, korekční, latex, gelové antišokové a korek a spoustu dalších ortopedických pomůcek.

Kde zakoupit kvalitní rehabilitační pomůcky?

Rehabilitace a rehabilitační pomůcky

Ať jsme na sebe jakkoliv opatrní, tak se mnozí z nás např. při výkonu pracovní nebo sportovní činnosti občas zraní a úrazy mohou být až tak závažné, že se k co nejrychlejší a nejúčinnější léčbě neobejdeme bez odborné rehabilitace.

Rehabilitace představuje činnost, jejímž cílem je optimální znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností jedince, které byly sníženy v důsledku úrazu či onemocnění. Odborní lékaři a fyzioterapeuti, kteří se rehabilitací zabývají, potřebují řadu rehabilitačních pomůcek.

RESI Třeboň spol. s r.o.

Kvalitní, spolehlivé a účinné rehabilitační pomůcky nejrůznějších druhů, designů, tvarů, rozměrů, barevných provedení a cenových relací především do ordinací soukromých lékařů a fyzioterapetů, fakultních nemocnic, rehabilitačních a lázeňských center nabízí spolehlivý výrobce a prodejce společnost RESI Třeboň spol. s r.o. s dlouholetou tradicí na českém trhu a současně provozující internetový obchod RESI.

Nabízené rehabilitační pomůcky zahrnují 43 modelů rehabilitačních lehátek, rehabilitační stoly, masážní stoly, cvičící míče, žíněnky a podložky, ribstole a další vybavení pro rehabilitaci, fyzioterapii, Vojtovu metodu cvičení (tzv. Vojtův stůl), gynekologii atd.

V internetovém obchodu RESI jsou Vám také k dispozici odpočinková a transportní lehátka, stoličky, židle a otočná křesla, infuzní křesla, gynekologická křesla, lavice do čekáren, zástěny a jiný nábytek pro zdravotnictví, dále masážní pomůcky a přípravky, balanční pomůcky, sportovní pomůcky a potřeby, posilovací pomůcky, sedací a podkládací pomůcky, zdravotní polštáře, bylinné přísady a oleje, koupelové soli, informační materiály (knihy, CD, DVD) aj.

Přednostmi českého výrobce a prodejce rehabilitačních lehátek společnosti RESI Třeboň spol. s r.o. jsou zejména dlouholetá tradice v oboru, kvalita, účinnost, bezpečnost a spolehlivost nabízených produktů a v neposlední řadě možnost využít služeb záručního a pozáručního servisu na rehabilitační pomůcky.

Přírodní produkt na hubnutí pro každého

Nedostatek pohybové aktivity a nadměrná konzumace sacharidů nebo-li uhlohydrátů (např. chléb, pečivo, knedlíky, těstoviny, brambory, rýže apod.) má za následek způsobení nadváhy mnoha jedinců. Sacharidy se velmi rychle vstřebávají trávením, přeměňují se na cukry a následně na tuky. Naštěstí jsou na trhu k dispozici doplňky stravy, jež prodlužují dobu trávení uhlohydrátů a zároveň díky nim nedochází k přeměně sacharidů na cukry a následně na tuky.

HarmoLine

Širokou nabídkou sortimentu kvalitních, účinných a spolehlivých 100% přírodních produktů, s nimiž hubnete zdravě bez vedlejších účinků nabízí společnost HarmoLine provozující stejnojmenné webové stránky. Nejvhodnější doplněk stravy s optimální skladbou pro rychlé a zdravé hubnutí si můžete zvolit na základě průvodce výběrem, do kterého zádáte věk, pohlaví, cíl zhubnutí a míru pohybové aktivity. Pak již jenom stačí kliknout na vyhodnotit a zobrazí se Vám produkty hubnutí na míru.

Přednostmi společnosti HarmoLine jsou široký výběr kvalitních a účinných produktů na hubnutí, spolehlivost, sleva 150,-Kč při nákupu tří nabízených produktů a v neposlední řadě doprava zdarma.

HarmoLine Carb Digestion Blocker

Carb Digestion Blocker představuje 100% přírodní produkt, jež blokuje přeměnu uhlohydrátů na cukr a následně na tuky a podporuje spalování nadbytečných tuků. Vyrábí ho společnost HarmoLine v UK. K dosažení co nejlepších výsledků se tento doplněk stravy doporučuje užívat co nejdéle, alespoň 2 měsíce a dávkovat po jedné až dvou tobolkách denně před jídlem, které zapijeme velkou sklenicí vody.

Každá tobolka obsahuje fazole Kidney – extrakt (Phaseolamin 62,5 mg), guaranu (22% kofein) – 10 mg, vitamín C kyselinu askorbovou – 150 mg, chrom pikolinát (12% chrom) – 0,03 mg, celulózu, stearát hoÅ™ečnatý a oxid kÅ™emičitý. Složení a výroba přírodního produktu Carb Digestion Blocker a dalších produktů od společnosti HarmoLine se opírá o stovky relevantních vÄ›deckých studií publikovaných v odborných médiích.

Přírodní produkt Carb Digestion Blocker není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy.

Jak na efektivní bělení zubů doma?

Přejete si získat nový bělejší úsměv, jež rozjasní Vaši tvář a zvedne Vám sebevědomí, a to bez asistence zubního lékaře? Doporučuji Vám zakoupit si kvalitní, bezpečné a účinné výrobky na bělení zubů doma.

BeconfiDent Czech s.r.o.

Kvalitní, spolehlivé, bezpečné a efektivní výrobky na bělení zubů Vám nabízí spolehlivý prodejce společnost BeconfiDent Czech s.r.o. s pobočkou v Brně a současně provozující internetový obchod beconfiDent. V nabídce této firmy najdete jednotlivé výrobky nebo kompletní sady bělících produktů (BeconfiDent Dual Foam, Supersmile zubní pasty, bělící zubní nitě aj.), bělící pera, bělící gely (náplně), zubní lesky a zubní dlahy (pomáhají při bruxismu).

Bruxismus

Nejste-li po vyspání odpočatí, bolívá-li Vás hlava, čelisti či čelistní kloub nebo trpíte-li přecitlivělostí zubů na kyselé a horké, tak jednou z příčin může být onemocnění zubů, tzv. bruxismus. Projevuje se intenzivním skřípáním a cvakáním zubů především během spánku, jež vede k mechanickému opotřebování zubů až k poničení čelistního kloubu. Pacienti trpící bruxismem o tomto problému často ani nevědí. Zpravidla je vyvoláván stresem nebo úzkostí.

Léčba probíhá mechanicky (vkládáním umělohmotných mezizubních dlah) nebo prostřednictvím léků uvolňujících svalstvo.

BeconfiDent bělení zubů a pero na bělení zubů

BeconfiDent bělení zubů zcela bez peroxidu a tak maximálně šetrné k Vaším zubům a dásním představuje efektivní citlivou kůru s čerstvou mátovou příchutí, jež účinně, rychle, bezpečně a v klidu domova odstraňuje nežádoucí zabarvení. Obsahuje Aloe Vera, výtažek z granátového jablka a heřmánku a fluorid (zpevňuje zubní sklovinu a chrání ji před zubními kazy).

Výhodné balení BeconfiDent bělení zubů a BeconfiDent bělící pero obsahuje bělící gel bez peroxidu 10 ml s melounovou příchutí (pro až 30 bělení), 2 + 1 zákusník zdarma, návod pro bělení, průvodce odstíny zubů a bělící pero.

Bělící pero rovnoměrně roztírá bělící gel na zubech, který poté okamžitě účinkuje.

Dodací lhůta je do druhého dne s poštovným zdarma.

Zelené čaje mají blahodárné účinky na naše zdraví

Zelené čaje

Zelený čaj je rostlinným nálevem, jež je pÅ™ipravován ke konzumaci pÅ™edevším pro léčebné a preventivní účinky. Je označován jako pravý – pÅ™i zpracování neprochází oxidací. Obsahuje až 6000 různých látek s blahodárnými účinky na naÅ¡e zdraví. Je oblíbený pÅ™edevším v Asii (Čína, Japonsko, Thajwan, Korea, Hong Kong) a svoji oblibu získává i v EvropÄ›.

Čínské zelené čaje zahrnují třídy Lung Ching, Young Hyson, Gunpowder, Mao Jian aj.

Japonské zelené čaje zahrnují třídy Sencha, Bancha, Kabuse, Gyokuro, Matcha, Kukicha, Hojicha, Tamaryokucha aj.

Příprava zeleného čaje

Jak si připravíme výborný zelený čaj? Dle chuti si zvolíme sáčkový nebo sypaný zelený čaj vhodný pro přípravu nálevu. Ve skleněném džbánku, keramickém hrníčku se sítkem na sypané čaje či jiné nádobě ho zalijeme vodou, jež prošla varem, ale zchladla na 60-90ºC (příliš teplá voda způsobuje hořkou chuť nálevu a naopak chladnější voda způsobuje mdlou až vodovou chuť nálevu) a necháme 1 minutu louhovat. Poté si již můžeme zelený čaj v klidu vychutnat.

Kvalitní zelené čaje umožňují připravit 2-3 nálevy, ale u dalších nálevů se doporučuje zvýšit teplotu vody nebo prodloužit dobu louhování.

Obvyklé množství je 1 čajová lžička na 1,5 dl.

Léčebné účinky zeleného čaje

Zelenému čaji jsou přisuzovány mnohé léčebné účinky. Pomáhá při poruchách trávení, léčbe onemocnění nervového systému, léčení oparů a uhrů, jako prevence únavy a podporuje funkce močové soustavy a mozkové činnosti. Bez vědeckých důkazů jsou mu připisovány i léčba sklerózy multiplex, zastavení některých neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), prevence a léčba rakoviny, snížení negativních účinků cholesterolu v krvi, zvýšení oxidace tuků a podpora látkové výměny.

Čajový dýchánek

Širokou nabídku sortimentu kvalitních čínských, japonských, indických, tchajwanských, vietnamských a korejských zelených čajů nabízí spolehlivý internetový obchod s čajem Čajový dýchánek. V nabídce tohoto e-shopu dále najdete čínské čaje (bílý, černý, jasmínový, žlutý, polozelený, kvetoucí a puerh), japonské čaje, indické čaje (assamský, černý, darjeelingský) a ,,nečaje“ (Rooibos, Honeybush, Yerba maté, Lapacho, Guarana, Chuchuhuasa, Queen of Saba aj.).