Koxartróza dx. k totální endoprotéze – Oše. diag. dle Gordonové

Kazuistika nemocného

Pacient X.Y. narozen 1951
Příjmová diagnóza: Koxartróza dx. k totální endoprotéze
Rodinná anamnéza: otec cévní choroby,zemřel na CMP
Osobní anamnéza: hypertenze WHO II. stupně, hypercholesterolemie,hyperurikémie, artritis urica, stav po OP menisků, stp. renální kolika
Léková anamnéza: Milurit-diuretikum, Vasokardin- antihypertenzivum, Tramal- analgetikum
Laboratorní výsledky:
Leu 10,8 norma 4-10*109/l
ERY 3,44 norma 4,5-6,3*1012/l
Hemoglobin 114 norma 135-175 g/l

Tep- 78 pravidelný
Dýchání – 16 pravidelně
Hmotnost – 85kg

Schopnost spolupráce: omezená 3 body
Věk: 52 2 body
Stav pokožky: normální 4 body
Přidružené onemocnění: hypertenze 4 body
Fyzický stav: zhoršený 3 body
Stav vědomí: dobrý 4 body
Aktivita: omezená chůze s berlemi 4 body
Pohyblivost: částečně omezená 3 body
Inkontinence: není 4 body
celkem: 32
Ošetřovatelská diagnostika dle Marjory Gordonové

1. Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdravý
Pacient o tomto nikdy nepřemýšlel. Když přijde jakékoliv onemocnění je rád když se brzy uzdraví,ale jinak na zdraví moc nemyslí.

2. Výživa a metabolismus
Pacient trpí dnou a tak dodržuje dietu bez živočišných tuků. Při hospitalizace většinou dostával diabetickou dietu a s ní moc spokojený nebyl. Občas si jídlo nevzal, jen polévku.Pacient trpí malou nadváhou,ale neomezuje ho a tak se ani nesnaží zhubnou. Jí 3-4 denně po menších dávkách. Ve stravě převažuje zelenina vařená i syrová. Maso už skoro nejí vůbec jen když na něj dostane chuť a jí převážně kuřecí maso.Sám přiznává,že občas si trošku živočišného tuku dopřeje. Příjem tekutin je nižší než doma.V nemocnici je to přibližně 1-1,5 l/ za den

3. Vylučování
Močení je bez problému. Pacient si může dojít na záchod,ale převážně používá bažanta. Na stolici chodí pravidelně jednou denně ráno.Projímadla nepoužívá.Trik k řízení vylučování spočívá v tom,že když se ráno probudí, tak si dá sklenici vlažné vody.

4. Aktivita a cvičení
Ve volné čase se zabývá sportem, ale jen pasivně.Kdysi hrál aktivně fotbal, ale pak se dostavili bolesti kloubu a přestal.Doma má rotoped.Ten používá jen když si na měj vzpomene.V práce je prý má pohybu dost. Volný čas tráví s manželkou na zahrádce. Sám o sobě tvrdí, že je líný a že ho sportování,byť jen rekreační nebaví.

5. Spánek a odpočinek
Spánek je narušovaný z důvodu bolesti.Pacient to řeší tím, že si nechá aplikovat Dolsin ve 23 hodin a další až v 6 hodin ráno. Po totu dobu spí bez obtíží.Odpočívá během dne a celkem přibližně dvěma hodinami spánku přes den. Obvyklé činnosti před spaním nemá, jiné medikamenty neužívá.

6. Vnímání, poznání
Sluch, zrak,chuť, čich a dotek je bez obtíží.Jako kompenzační pomůcku používá francouzskou hůl, která mu pomáhá při chůzi. Bolest pociťuje vždy při namáhání končetiny. Dle mého úsudku je pacient velmi citlivý na bolest.Bolest je tlumena analgetiky. Způsob slovního vyjádření je spíše slangoví.

7. Sebekoncepce,sebeúcta
Pacient nevěděl jak se k tomu má vyjádřit. Nonverbální projevy: pacient vypadá sebejistě, zvláštní výraz v obličeji jsem nepozorovala, pohyby těla byly klidné.Nesetkala jsem se výraznou gestikulací. Oční kontakt udrží, hlas měl stejnou rovinu.

8. Plnění rolí, mezilidské vztahy
Soulad vztahů v rodině. Jiné informace nezjištěny

9. Sexualita, reprodukční schopnost
Sexuální vztah z manželkou dobrý, bez sexuálních obtíží. Problémy s prostatou nemá. Další děti už neplánuje, ale kdyby manželka náhodou otěhotněla nevadilo by mu to.

10. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance
V posledních pěti letech nebyly nijaké důležité životní změny. Stresovým situacím se vyhýbá. Hospitalizaci bere jako součást života. Myslí si, že to není naposled. Rodina ho navštěvuje každý den a podpořuje.

11. Víra, přesvědčení, životní hodnoty
Není věřící.
Nejdůležitější je pro něj rodina a její spokojenost.