Poslední rozloučení se zesnulým v Brně

Součástí lidského života je zrození a bohužel k němu patří i velmi smutná životní událost, a to skon. Po úmrtí každého z nás následuje poslední rozloučení pozůstalých (rodinní příslušníci, přátele, kolegové se zaměstnání apod.) se zesnulým nebo-li pohřeb, jež zpravidla doprovází pohřební obřad. smuteční květiny

Pohřební obřad představuje ceremoniál, při němž se rodinní příslušníci, přátelé a kolegové naposledy loučí se zemřelým. Pohřební obřad probíhá v obřadní síni krematoria nebo v kostele či kapli u církevních pohřbů. Součástí smutečního rozloučení je pokládání věnců a květin k rakvi zesnulého a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků a přátel zemřelého za doprovodu reprodukované pohřební hudby nebo živé kapely.

Po zpopelnění zesnulého se jeho urna s ostatky či rakev se zemřelým (bez kremace) uloží do rodinného hrobu nebo se popel rozptýlý na rozptylové louce, jež je součástí hřbitova.

Brněnská pohřební služba s.r.o.

Kompletní pohřby s obřadem, pohřby bez obřadu, pohřby do země a církevní pohřby Brno zajišťuje Brněnská pohřební služba s.r.o. urna

V nabídce služeb této společnosti najdete především:

• nonstop služba pro odvoz zesnulých z místa skonu
• tuzemské i zahraniční převozy zesnulých (včetně vyřízení úředních formalit)
• kompletní zajištění smutečního obřadu v obřadní síti krematoria, kostele či kapli (včetně
profesionálního řečníka, reprodukované hudby či živé kapely a fotografa)
• zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu
• natištění smutečních oznámení (parte) na počkání
• zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku
• úprava, oblečení a oholení zemřelého
• prodej designových a moderních uren a rakví od tuzemských i zahraničních výrobců

Pohřební služba Brno Vám na profesionální úrovni splní veškeré Vaše přání a požadavky a poskytne Vám veškeré poradenství týkající se posledního rozloučení, pojištění apod.

Přirozenou součástí lidského bytí je i smrt

Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského bytí. Ale i tak úmrtí rodinného příslušníka, přítele, kolegy ze zaměstnání či jiné blízké osoby patří mezi nejsmutnější životní události každého z nás. Poslední rozloučení se zesnulým tzv. pohřeb je zpravidla provázen pohřebním obřadem.

Pohřební obřad

Pohřební obřady představují nejstarší známky lidské kultury a téměř vždy vyjadřovaly nějakou formu představy o posmrtném životě. Pohřební obřad je ceremoniálem posledního rozloučení rodinných příslušníků a přátel se zemřelým člověkem, jež je spojený s uložením ostatků zesnulého ve formě popela v urně (předchází tomu spálení zesnulého tzv. kremace) nebo pohřbení v rakvi do země. pohřeb

Varianty pohřbů

Pohřeb bez obřadu

Pohřeb bez obřadu je vykonáván pouze zpopelněním zesnulého tzv. kremace bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Nejbližší pozůstalí zesnulého mohou být přítomni u kremace a zpopelnění lze dohodnout na přesně stanovenou dobu.

Pohřeb s obřadem

Občanský pohřeb s obřadem je vykonáván zpopelněním zesnulého v krematoriu, čemuž předchází smuteční rozloučení v obřadní síni, obvykle s hudbou, květinami a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků či přátel zesnulého). Urna s popelem po kremaci se ukládá do patřičných míst na hřbitově nebo se popel zemřelého rozptyluje ve zvláštní části hřbitova tzv. rozptylová louka.

Pohřeb církevní

Křesťané věří, že lidské bytí smrtí úplně nekončí, a proto i tělu zemřelého má být projevena patřičná úcta.

Křesťané v ČR vykonávají obřad rozloučení v kostele či v kapli při pohřbení v rakvi do země nebo v krematoriu při kremaci, dále následuje průvod na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. pohřeb 1

Pohřeb do země

Smuteční akt pohřbu do země provází výkop hrobu, zajištění profesionálního řečníka či kněze k promluvě přímo na hřbitově a zpravidla živá hudba.

Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Kompletní pohřební a hřbitovní služby na vysoké profesionální a etické úrovni zajišťuje Pohřební ústav Praha PEGAS CZ s.r.o. V nabídce služeb této společnosti najdete nejrůznější varianty pohřbů, tuzemské i zahraniční převozy zesnulých, speciální smuteční služby pro klienty z kulturního, společenského a politického života včetně veškerých protokolem určených poct a ceremonií a další služby související s pohřbem.

Důkladně vyškolení zaměstnanci firmy Pohřební služba Praha splňují vysoké nároky na etické i morální vystupování při jednání s rodinou zesnulého.