Oxygenerátory Vám poskytnou spolehlivou regenerační či preventivní kyslíkovou kúru

Chcete-li spolehlivě napomoci celkové regeneraci organismu, posílit imunitní systém při infekcích, oslabení organismu, srdeční arytmii či cévním a nádorovém onemocnění, výrazně snížit pocit stresu, zpomalit proces tělesného i duševního stárnutí, příp. vyřešit jiné zdravotní potíže, tak Vám doporučuji absolvovat regenerační kyslíkovou kúru tzv. oxygenoterapii, jež se provádí i z preventivních důvodů prostřednictvím vyvíječů kyslíku tzv. oxygenerátorů.

Nuvo Lite Mark 5
Nuvo Lite Mark 5

pomuckyseniorum.cz

Kvalitní a spolehlivé oxygenerátory Vám nabízí spolehlivý český dovozce a distributor zdravotnického materiálu společnost Stamed s.r.o. s pobočkou v Plzni a současně provozující internetový obchod PomůckySeniorům.cz. Z nabídky vyvíječů kyslíku si můžete zakoupit Nuvo Lite Mark 5, NUVO 8 kondenzator, spořič plynu ECOlite 4000, přenosný generátor kyslíku INOGENONE G2 s 12 komorovou baterií, přenosný generátor kyslíku INOGENONE G2 s 24 komorovou baterií a související příslušenství zahrnující inhalační polomasku pro dospělé, nosní kanylu pro dospělé, prodlužovací přívodní hadičky inhalační polomasky nebo nosní kanyly o rozměrech 15m, 7,5m, 4,2m, 2,1m, spojovací adapter pro prodlužovací a přívodní hadičky a hadičku spojovací 40cm.

NUVO LITE MARK 5

Oxygenerátor NUVO LITE MARK 5 vyrábí kyslíkem obohacený vzduch pro regenerační a preventivní kyslíkovou kúru. Je vhodný především pro pacienty, jejichž životní funkce nezávisí bezprostředně a neustále na zvýšené koncentraci kyslíku ve vzduchu. Jeho součástí jsou zvlhčovací lahev, dýchací kanyla a adaptér. Na přístroj je mimo příslušenství a akumulátory poskytována záruka 5 let.

kyslíkový koncentrátor Nuvo 8
kyslíkový koncentrátor Nuvo 8

NUVO 8 Kondenzator

Kyslíkový koncentrátor představuje spolehlivý a efektivní zdroj doplňkového kyslíku. Díky separaci kyslíku ze vzduchu získává velmi čistý kyslík. Mobilní kyslíkový koncentrátor NUVO 8 je spolehlivý, minimálně hlučný a nenáročný na obsluhu i na údržbu. Na přístroj je mimo příslušenství a akumulátor poskytována záruka 5 let.

Spořič plynu ECOlite 4000

Spořič plynu ECOlite 4000 představuje velmi významnou úsporu, jelikož je kyslík při inhalační terapii podáván pouze během fáze nadechnutí. U zařízení můžete využít dvou provozních režimů, a to automatického a manuálního. Automatický režim pracuje v závislosti na právě prováděné činnosti/aktivitě. Spořič plynu ECOlite 4000 zaručuje100% účinné připojení, snadnou obsluhu, spolehlivost a enormní úspory kyslíku.

spořič plynu ECOlite 4000
spořič plynu ECOlite 4000

Přenosné generátory kyslíku INOGENONE G2 s 12 či 24 komorovou baterií

Přenosné generátory kyslíku INOGENONE G2 s 12 či 24 komorovou baterií patří mezi nejnovější generace mobilních koncentrátorů.
Zařízení s 12-článkovou baterií vydrží 3-4 hodiny v provozu a s 24-článkovou baterií 6-8 hodin.
Díky hmotnosti 3,2 kg se v současné době řadí mezi nejlehčí přenosné koncentrátory kyslíku na trhu. Jsou dodávány s vakem přes rameno, skládacím vozíkem (pro převoz na delší vzdálenosti) a napájecím zdrojem pro použití ve vozidlech.
Inogen One G2 je spolehlivý, velmi tichý a snadno ovladatelný. Na přístroj je poskytována záruka 3 roky, 1 rok na akumulátor a 6 měsíců na příslušenství.

Pulsní oxymetr

Kyslík má v lidském i zvířecím těle nezastupitelné místo. Při jeho nedostatku ubývá buňkám energie a těm následně selhávají funkce a postupně odumírají. Potíže týkající se problému transportu kyslíku do tkání nám pomáhá řešit pulsní oxymetrie prostřednictvím přístroje nazývaného pulsní oxymetr.

Přirozenou součástí lidského bytí je i smrt

Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského bytí. Ale i tak úmrtí rodinného příslušníka, přítele, kolegy ze zaměstnání či jiné blízké osoby patří mezi nejsmutnější životní události každého z nás. Poslední rozloučení se zesnulým tzv. pohřeb je zpravidla provázen pohřebním obřadem.

Pohřební obřad

Pohřební obřady představují nejstarší známky lidské kultury a téměř vždy vyjadřovaly nějakou formu představy o posmrtném životě. Pohřební obřad je ceremoniálem posledního rozloučení rodinných příslušníků a přátel se zemřelým člověkem, jež je spojený s uložením ostatků zesnulého ve formě popela v urně (předchází tomu spálení zesnulého tzv. kremace) nebo pohřbení v rakvi do země. pohřeb

Varianty pohřbů

Pohřeb bez obřadu

Pohřeb bez obřadu je vykonáván pouze zpopelněním zesnulého tzv. kremace bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Nejbližší pozůstalí zesnulého mohou být přítomni u kremace a zpopelnění lze dohodnout na přesně stanovenou dobu.

Pohřeb s obřadem

Občanský pohřeb s obřadem je vykonáván zpopelněním zesnulého v krematoriu, čemuž předchází smuteční rozloučení v obřadní síni, obvykle s hudbou, květinami a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků či přátel zesnulého). Urna s popelem po kremaci se ukládá do patřičných míst na hřbitově nebo se popel zemřelého rozptyluje ve zvláštní části hřbitova tzv. rozptylová louka.

Pohřeb církevní

Křesťané věří, že lidské bytí smrtí úplně nekončí, a proto i tělu zemřelého má být projevena patřičná úcta.

Křesťané v ČR vykonávají obřad rozloučení v kostele či v kapli při pohřbení v rakvi do země nebo v krematoriu při kremaci, dále následuje průvod na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. pohřeb 1

Pohřeb do země

Smuteční akt pohřbu do země provází výkop hrobu, zajištění profesionálního řečníka či kněze k promluvě přímo na hřbitově a zpravidla živá hudba.

Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Kompletní pohřební a hřbitovní služby na vysoké profesionální a etické úrovni zajišťuje Pohřební ústav Praha PEGAS CZ s.r.o. V nabídce služeb této společnosti najdete nejrůznější varianty pohřbů, tuzemské i zahraniční převozy zesnulých, speciální smuteční služby pro klienty z kulturního, společenského a politického života včetně veškerých protokolem určených poct a ceremonií a další služby související s pohřbem.

Důkladně vyškolení zaměstnanci firmy Pohřební služba Praha splňují vysoké nároky na etické i morální vystupování při jednání s rodinou zesnulého.

Jak na invalidní důchod?

Invalidní důchod

Invalidní důchod představuje jeden z důchodů, jež poskytuje stát na základě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce z důchodového pojištění. Před rokem 2010 se rozlišovaly 2 druhy invalidních důchodů – plný a částečný. Od 01.01.2010 existuje pouze jeden druh invalidního důchodu.
Stupně invalidity

Legislativa rozlišuje dle míry poklesu pracovní schopnosti 3 stupně invalidity, a to:

• invalidita prvního stupně (nejméně závažná): schopnost klesla o 35 – 49 %
• invalidita druhého stupně: schopnost klesla o 50 – 69 %
• invalidita třetího stupně (nejtěžší): schopnost klesla o 70 % a více

Pokles pracovní schopnosti znamená nemožnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Zákonné podmínky nároku na invalidní důchod

• posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ a potvrzení faktu, že je pojištěnec
skutečně invalidní, tzn. pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nejméně o 35%, tj. invalidita prvního stupně

• maximální věk pojištěnce méně než 65 let nebo před dosažením důchodového věku, je-li
důchodový věk vyšší než 65 let

• potřebná doba pojištění odstupňovaná dle věku pojištěnců (neplatí pro pojištěnce, kteří se stali
invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání)

• na invalidní důchod mají nárok
pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání a zároveň mají
nárok na řádný starobní důchod – při souběhu invalidního a řádného starobního důchodu je vyplácen ten
s vyšší peněžitou hodnotou

• na invalidní důchod mají nárok pojištěnci, kteří se stali invalidními následkem pracovního úrazu či
nemoci z povolání a zároveň mají nárok na předčasný starobní důchod – při souběhu invalidního a
předčasného starobního důchodu je vyplácen ten s vyšší peněžitou hodnotou

Při nesplnění těchto zákonných podmínek je invalidní důchod zpravidla zamítnut.

Posouzení zdravotního stavu lékařem OSSZ

Zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců posuzují posudkoví lékaři místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení dle podkladů ošetřujícího lékaře na základě sepsané žádosti. Tito posudkoví lékaři posuzují existenci invalidity (zjišťovací lékařská kontrola při žádosti o invalidní důchod) a změnu stupně invalidity (kontrolní lékařská prohlídka v pravidelných termínech a z podnětu některého z oprávněných státních orgánů i v nepravidelných termínech). Jednotlivé zdravotní problémy a bodové ohodnocení jsou součástí vyhlášky o posuzování invalidity č.359/2009.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu závisí na třech údajích: přiznaný stupeň invalidity, získaná doba pojištění a výše osobního vyměřovacího základu.

Invalidní důchod tvoří dvě části, a to základní a procentní výměra. Výše základní výměry (9% průměrné mzdy/měsíc) v roce 2014 činí 2.340,- Kč měsíčně, pro všechny žadatele. Výše procentní výměry invalidního důchodu je za každý celý rok doby pojištění:

• 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
• 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
• 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

Procentní výměra důchodu nesmí být nižší než 770,- Kč, minimální invalidní důchod v roce 2014 tedy činí 3.110,- Kč (2.340,- Kč + 770,- Kč).

Při změně stupně invalidity se důchod znovu přepočítává.

Potřebná doba pojištění

Pro výplatu invalidního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění před vznikem invalidity. Délka pojištění je odstupňována dle věku.

Věk Doba pojištění
do 20 let méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
nad 28 let 5 let

Spolehlivý výpočet výše invalidního důchodu Vám zajistí kalkulačka invalidního důchodu.

Nezapomínejte na pravidelné preventivní kontroly u zubaře a vyvarujte se zbytečným dentálním problémům.

Zubaři Praha Mazur & Pšeničný

Trápí Vás bolavý zub, máte problémy s paradentózou, trpíte na zubní kámen, vypadla Vám korunka, potřebujete opravit nebo vyměnit zubní náhradu či máte jiné dentální potíže? Tak to je tu pro Vás zubní lékař Praha – Mazur & Pšeničný na Praze 2, jež Vám nabízí moderní bezbolestnou a co nejlepší péči o Váš chrup, komfort, kvalitu a individuální přístup v maximálním pohodlí.

Veškeré nabízené služby jsou prováděny spolehlivým a časově flexibilním kolektivem za pomoci nejmodernějších diagnostických postupů a vybavení:

OPG – Planmeca promax 3D zubní digitální rentgen – poskytuje široké spektrum projekcí – panoramatické snímky, TMJ a CBCT
CBCT – Cone Beam výpočetní tomografie – nabízí 3D rekonstrukci snímané oblasti a vertikální a horizontální řezy dle požadavků lékaře
operační mikroskop – díky detailnímu zobrazení mikroskopických struktur zubu umožňuje odhalit skryté příčiny bolesti a operatérovi umožňuje detailní přehled o prováděném zákroku

zubní rentgen
zubní rentgen

Služby zubař Praha Mazur & Pšeničný

MUDr. Zbyněk Mazur

Implantologie (implantologické konzultace, dentální implantáty) – náhrada chybějících zubů pomocí titanových implantátů špičkové kvality
Chirurgie (bezbolestná extrakce osmiček, bezbolestná extrakce zubů) – řízené kostní a tkáňové regenerace, přenosy štěpů, šetrné vybavení zubů moudrosti ultrazvukovým přístrojem
Komplikované rekonstrukce mezičelistních vztahů – při kompletní destrukci chrupu, kdy je třeba zhotovit funkční, estetické a dlouhotrvající řešení

MUDr. Martin Pšeničný

Mikroskopická stomatologie – miminálně invazivní přístup pro maximální šetření tvrdých zubních tkání
Estetická stomatologie – kompletní estetické a funkční rekonstrukce chrupu na základě počítačové estetické analýzy chrupu a obličeje – Smile design
Endodoncie – kvalitní ošetření kořenových kanálků pomocí moderní strojové endodoncie a operačního mikroskopu

MDDr. Kristina Vernerová

Pedostomatologie – ošetření dětí, instruktáže správné dentální hygieny a preventivní prohlídky – u neklidných pacientů lze použít metodu sedace při vědomí
Parodontologie – léčba zubů (zubní kaz, váček, bílé plomby – výplně, čištění kanálků) a pokročilých zánětlivých i nezánětlivých onemocnění dásní ( léčba paradentózy, zánět dásní, krvácení dásní, aj.) a to včetně moderních mikroinvazivních postupů
Protetika (metalokeramické a celokeramické korunky, fazety, můstky, aj.) – náhrady ztracených zubů moderními adhezivními postupy