Poruchy paměti

Co je to vlastně paměť? Paměť je psychický proces odrazu minulé zkušenosti v našem vědomí a spočívá v zapamatování např. primární pochopení a sekundární zapamatování podstatných souvislostí dané látky určitého předmětu ve škole, uchování a vybavení (znovu si uvědomujeme zapamatované zážitky, které nikdy nejsou kopií původního zážitku) toho, co jsme kdysi vnímali, prožívali nebo dělali.

Pokud dojde k narušení některé fáze paměti jako zapamatování, uchování v paměti, vybavování nebo znovupoznání, tak vznikají poruchy paměti. Horší variantou je celková ztráta paměti, tzv. amnézie zapříčiněná vážným onemocněním mozku nebo úrazem hlavy. Při dlouhodobé amnézii a s ní související degeneraci mozku dochází k demenci, stařecké demenci, Alzheimerově nemoci a jiným vážným onemocněním.

Paměť má pro člověka velký význam, ale je nutné i zapomínat, především na vědomosti, které dlouhodobě nevyužijeme a ty tak zbytečně zatěžují naši mysl a situace, jež nás dlouhodobě stresují a znepříjemňují nám život.

Paměť rozvíjíme již od narození. Až k slzám dojetí nás může přivést poznání našeho milovaného novorozence, že již s úsměvem zaznamenává přítomnost svých rodičů a sourozenců. Důležitými faktory pro rozvoj paměti jsou zdravý jídelníček, vydatný spánek, pravidelný pohyb, cíleně si procvičovat paměť hrou pexesa, skládáním puzzle a věnováním času stavebnicím a skládačkám, které rozvíjejí jak paměť, tak motoriku u dětí a luštěním křížovek, sudoku a hraním šachů či podobných her rozvíjejících paměť u dospělých. A naopak k degeneraci mozku a tím k postupné ztrátě paměti přispívá kouření, častá a velká konzumace alkoholu a užívání jiných drog.

Zdrojem jedinečného přírodního prostředku, jež má schopnost zpomalit poruchy duševní výkonnosti jako jsou poruchy paměti včetně demence a Alzheimerovy choroby a dále pozornosti a emoční labilita, je japonský strom Ginkgo biloba nebo-li jinan dvoulaločný. Speciální výtažek (extrakt), jenž obsahuje zvýšenou koncentraci účinných látek ginkgo biloby je v produktu Tanakan. Tanakan je volně dostupný přípravek, který je vhodný pro všechny věkové kategorie včetně těhotných a kojících žen a prodává se v podobě tablet i roztoku.

Alkoholismus

Lidé si od dětství postupně vytvářejí různé závislosti. Závislí můžeme být na čokoládě a jiných sladkostech, počítačových hrách, internetových sítích, kávě, alkoholu, cigaretách, tvrdých drogách, pohlavním životě a samozřejmě na rodičích. Všichni jsme od přírody velmi zvědaví, a proto rádi odmalička něco objevujeme a získáváme informace.

Zaměříme se na jednu z nejzávažnějších a nejrozšířenější závislostí a to na alkohol. Pití alkoholu se všeobecně pokládá za projev dospělosti, protože to mladí lidé vidí u dospělých. První zkušenosti s alkoholem mají děti z rodinných oslav, na kterých jim ho někteří rodiče povolí ochutnat, ale málokteré dítě chuť alkoholu ocení. Výraznější zkušenosti s alkoholem mají studenti na střední škole, kdy začínají častěji chodit do společnosti a alkoholem si zpestřují společenský život. Častější pití alkoholu spojené s problémy ve škole, zaměstnání, rodině a nebo v partnerském vztahu mohou vyústit až v alkoholismus. Závislost na alkoholu jinak opilství postihuje celou osobnost po stránce psychické, ale i blízké nemocného. Alkoholismus je často příčinou rozvodů a tím zaviněnou ztrátou rodiny, kdy partneři alkoholiků neunesou věčně nedostačující rodinný rozpočet, který je pijanem propit a prohrán v herních automatech. Dlouho se rozhodující partner alkoholika zvažujíce všechna pro a proti udržení manželství většinou zvolí variantu rozvodu především z důvodu fyzického napadání zbytku celé rodiny, protože nevěří v nápravu a obnovení vztahu do normálu. Ve variantu nápravy může být obměkčen partner s ohledem na děti, kterým nechce do budoucna způsobit psychické trauma, které by jim ztrátou jednoho z rodičů mohlo vzniknout. Dalšími příčinami alkoholismu jsou ztráta zaměstnání, kriminalita a chronická až smrtelná onemocnění. Pití alkoholu ve větším než malém množství způsobuje výpadky až ztrátu paměti a zatěžuje až nenávratně poškozuje játra (jaterní cirhóza, rakovina jater) současně se zapříčeněním selhání ledvin.

Alkoholismus nebo-li závislost na alkoholu se dá lečit, ale je k tomu potřeba silná vůle pacienta, aby se po léčbě již nikdy alkoholu nedotkl, což bývá často velký problém a alkoholik se dostává do nekonečného bludného kruhu.

Nemoc motýlích křídel

Populaci na celém světě trápí mnoho nevyléčitelných nemocí, jež se především v chudých afrických a asijských zemích velmi rychle rozšiřují. Tyto nevyléčitelné nemoci jsou často velmi bolestivé, jejich léčba je velmi finančně náročná a nikdo neví, zda se na tyto onemocnění najdou někdy v budoucnu léky, které od nemocí pomohou a nadobro je vymýtí.

Příroda je někdy velmi krutá. Je to vidět i na zatím nevyléčitelném, vrozeném a vzácném kožním onemocnění, které je velmi bolestivé a pacientům velmi ztěžuje život a znemožňuje bezproblémové zapojení jedince do společnosti a to je nemoc motýlích křídel. U pacientů se při minimální zátěži nebo jakémkoliv tlaku na jejich kůži objevují puchýře nebo bolestivá a citlivá poranění. Každodenní celodenní intenzivní péče o tyto pacienty je velmi časově a finančně náročná (zdravotní pojišťovny přispívají na minimum zdravotních pomůcek a obvazových materiálů) a vyžaduje neustálé převazování ran, dezinfekční koupele, ošetřování kůže speciálními přípravky a rehabilitování. K doprovázejícím chorobám této nemoci patří tělesné postižení, řídnutí a vypadávání vlasů a dochází ke ztrátě zubů a nehtů, ale u postižených není omezen intelekt – pacienti bývají naopak nadprůměrně inteligentní, vnímaví a bystří.

Základní formy nemoci motýlích křídel jsou EB simplex (nejjednodušší forma), která způsobuje puchýře a bolestivá poranění na rukou a nohou, ale kůže se nejizví, junkční forma EB (těžší forma), která má několik podtypů, jež některé končí smrtí dítěte během prvních měsíců života a obvykle u ní bývá postižena kůže po celém těle a navíc pacientovy průdušky a hrtan, dystrofická forma EB (nejtěžší forma) způsobujíc kompletní postižení kůže, sliznice (pacient může ztěžka polykat a tvoří se mu puchýře v dýchacím a zažívacím ústrojí) a srůsty prstů na rukou a nohou, kterému pomáhá vyvazování jednotlivých prstů.

Dětská obrna

Pokrok nezastavíme a jako všechny možné odvětví se vyvíjejí, tak zdravotnictví není výjimkou. Je již pravidlem, že téměř na každé nově objevené onemocnění a samozřejmě především pro pacienty postižené touto nemocí byla nebo je posléze vyvinuta očkovací vakcína, která zpravidla pomohla nebo pomůže danou nemoc vyléčit a nebo zabránila či zabrání vzniku této nemoci u zdravé poplulace. Bylo mnoho nemocí, které se podařilo pomocí očkování zcela vymýtit, ale existují i onemocnění, jež se neobjevují ve vyspělých zemích, ale vyskytují se v některých chudých afrických a asijských zemích, kde je nedostatek očkovacích vakcín. Touto nemocí je i dětská obrna.

Dětská obrna je infekční onemocnění, které způsobují viry. Viry se vylučují stolicí nemocného jedince a dále se šíří u lidí s nedostatečnou hygienou, kontaminovanou vodou nebo potravinami. Objevuje se i kapénkový způsob nákazy. Dětská obrna může mít lehkou formu, jejímiž příznaky jsou zvýšená teplota, nevolnost a bolest hlavy a břicha. Inkubační doba této lehké formy je 7-14 dní a pacient se vyléčí bez trvalých následků. Mezi těžší formy dětské obrny patří viry zasažený centrální nervový systém, jejímž následkem je nejobvykleji ochrnutí dolních končetin a trvalé následky po celý život. Nejtěžší formou je viry napadený mozkový kmen, tj. dětská mozková obrna, jejímž následkem bývá mimo jiné selhání životně důležitých orgánů a postižení dýchacích a polykacích svalů.

Dětská mozková obrna vzniká v těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. Další doprovázející postižení této nemoci jsou růstové a váhové problémy, mentální postižení, epilepsie, poruchy zraku a sluchu aj. Dětská mozková obrna má lehčí formu, u které je zachována inteligence, ale projevuje se tělesným postižením a těžší formu, u které je diagnostikováno mentální postižení a mnohem závažnější tělesné postižení. Toto onemocnění se nedá vyléčit, ale pomocí léků na epilepsii a kvalitně vypracovanému rehabilitačnímu programu (cvičení je velmi náročné a bolestivé jak pro pacienta, tak pro jeho rodiče) lze příznivě ovlivnit kvalitu života pacienta a individuální vývoj jedince, který je díky nemoci mentálně posunut o několik měsíců až let.

Turnerův syndrom

U každého z nás se dříve nebo později projeví nějaká méně či více závažná onemocnění. Bohužel existují onemocnění, která se vyvíjejí již u miminek v těle matky. Jednou z těchto nemocí je Turnerův syndrom. Tato nemoc postihuje pouze dívky s četností 1 případu na 2500 ženských novorozenců, kterým chybí část nebo není přítomen v těle vůbec jeden chromozóm X ze dvou – nositelé genetické informace (jeden od matky a druhý od otce).

Turnerův syndrom lze zjistit již u dětí před narozením při vyšetření z plodové vody matky nebo při odběru pupečníkové krve na genetické vyšetření, ale často se zjistí až po odborných vyšetřeních u endokrinologa, ke kterému jsou pacientky objednávány na základě doporučení dětského pediatra, který zjistí nepřiměřený růst dle grafů růstových křivek při pravidelných kontrolách. U postižených touto nemocí se často současně projevují další poruchy. Mezi nejčastější projevy nemoci patří poruchy růstu (dívky bez léčby růstovými hormóny dorůstají výšky do cca 146cm), poruchy zraku projevujíc se častější šilhavostí , krátkozrakostí a pokleslostí horních víček, poruchy sluchu projevujíc se častějšími záněty středního ucha, které mohou být příčinou častečné nebo úplné ztráty sluchu, poruchy pigmentace pokožky a neplodnost, která je následkem poruchy vývoje k pohlavní dospělosti (žádný nebo nepravidelný menstruační cyklus a organismus neprodukuje potřebné pohlavní hormóny).

Další občas se projevující poruchy jsou miskovité nehty, široký krk s kožními řasami, nízká hranice vlasů, zvýšený výskyt cukrovky a vrozené vady srdce a ledvin.

Turnerův syndrom se léčit nedá, ale dají se léčit poruchy, které jsou součástí nemoci. Léčba růstovými hormóny (podkožní aplikace genotropin penem nebo easypodem ) je účinná, ale na druhou stranu zhoršuje projevující se poruchy, které nemoc provází.

Růstový hormón

Každý jsme nějaký. Někdo je malý, někdo je velký, někdo je hubený, někdo je tlustý, někdo šilhá a někdo koktá. Zkrátka příroda se na nás dokáže vyřádit. Jeden z mnoha problémů, kteří rodiče řeší u svých dětí je, aby byly zdravé, dobře se vyvíjely a přiměřeně rostly. Bohužel nejsme vždy vyslyšeni. Výšku a váhu svých dětí můžeme sledovat v grafech s růstovými křivkami jsouce přílohou každého očkovacího průkazu dle hodnot, které jsme získali na pravidelných kontrolách u dětského pediatra nebo změřením a zvážením dítěte doma. Pokud děti nerostou a nepřibírají na váze, tak jak by měly, jsou zpravidla dětským pediatrem doporučeni na kompletní vyšetření k odbornému lékaři, tj. endokrinologovi. Tito odborní lékaři mají své ordinace většinou ve větších městech, tak se obyvatelé z menších měst a vesnic připravte na časté cestování a spoustu najetých kilometrů. Endokrinolog provede potřebná vyšetření, a pokud zjistí, že má pacient nedostatek růstových hormónů, tak navrhne především rodičům pacienta danou léčbu, která je velmi finančně nákladná pro zdravotní pojišťovny, ale účinná pro potřebné.

Poruchy růstu lze rozdělit na 4 základní skupiny – 1) zdravé, ale malé děti, na jejichž růstu se podílí dědičnost, 2) hormonální porucha – nedostatek růstových hormónů, 3) důsledek dlouhodobého zatěžování organismu jinou chronickou nemocí, 4) postižení růstových zón kostí.

Zaměříme se na nedostatek růstových hormónů v těle. Při zjištění nedostatku růstového hormónu, který je u zdravého člověka uvolňován v potřebném množství z podvěšku mozkového, je pacientovi doporučena vhodná léčba. Mnoho rodičů se díky nedostatku informací bojí s léčbou u svých dětí začít. Nabízí se jim otázky, jak uměle vytvořené hormóny v těle reagují a jak bude obtížná aplikace?

Do rychle množící buňky je vpraven gen pro lidský růstový hormón a tato buňka je následně umístěna do živného roztoku, kde se nepřetržitě rozmnožuje současně s růstovým hormónem. Růstový hormón je bílkovina, a proto se nemůže vyrábět ve formě tablet nebo kapiček užívaných ústy, jelikož by se v trávicím ústrojí rozložil dříve, než by se vstřebal do těla. Růstový hormón se aplikuje v každodenních podkožních injekcích do střídavě měněných oblastí stehen dávkovacími zařízeními, tzv. speciálními dávkovacími pery (genotropin pen) nebo speciálními aplikačními přístroji (easypod) většinou před spaním. Tyto dávkovací zařízení umožňují přesnou a jednoduchou manipulaci s lékem, kterou brzy pochopí i malý školák. Růstový hormón se užívá do doby než začne sám pacient přiměřeně růst ke svému věku, nejdéle do konce puberty z důvodu uzavření růstových štěrbin.

CHICODERM

Většinu populace trápí různé dědičné nemoci a ekzém není výjimkou. Dle dlouhodobých zveřejněných odborných studií víme, že pokud je jeden z rodičů alergik, tak je 30% riziko, že bude alergické i dítě. Pokud jsou alergičtí oba rodiče, tak je 60% riziko, že bude alergické i dítě.

Jedno z nejrozšířenějších dědičných kožních onemocnění je atopický ekzém. Atopický exém se projevuje červenou kožní vyrážkou nejčastěji v oblasti obličeje, krku, loketních jamek, zápěstí, podkoleních jamek a na nártech a kůže je velmi suchá a nepříjemně svědí. Mnoho rodičů by mohlo vyprávět, jak musely své ratolesti neustále hlídat, aby se neškrábaly a neroznášely si zánětlivá ložiska na další části těla. Většinou maminky, které již i tak mají povinností nad hlavu, musí své děti mazat a mazat, dokud se jim neuleví. Atopický ekzém trápí děti i dospělé a často bývá součástí potavinových alergií, senné rýmy nebo astmatu.

Ráda bych Vám představila novou přírodní produktovou řadu na kožní ekzém miminek a ošetření pokožky dětí i dospělých s názvem CHICODERM. Předností tohoto přírodního produktu je ochrana a ošetření podrážděné pokožky, hydratace a zvláčnění pokožky, tonizace, stabilizace a ochrana proti stárnutí a podpora léčby kožních ekzémů včetně atopických. Program podpory péče o zdraví pokožky a terapie kožního ekzému CHICODERM využívá mimo jiné vysoký podíl bylinného extraktu Čekanky obecné, která blahodárně působí na vrchní část pokožky a odstraňuje nejrůznější kožní defekty. Pravidelné používání preparátu obsahující čekanku vede k regeneraci, výživě a harmonizaci stavu pokožky.

Řadu tvoří 3 výrobky – balneoterapii (balnea – léčebná koupel), jež při koupeli způsobuje tonizující efekt a pokožku připravuje k intenzivnímu proniknutí posilujících látek až do nejhlubších vrstev pokožky, mast k ošetření a prevenci opruzenin, podrážděné a suché pokožky a podpoře terapie kožních ekzémů a gel, který je určen k ochraně, ošetřování a hydrataci pokožky a má stejné účinky jako mast. V rámci komplexního ošetření pokožky Vám doporučuji kombinovat všechny 3 výrobky.

Přípravky CHICODERM jsou k dostání ve Vaší lékárně a také přímo v internetovém obchodu výrobce www.evitality.cz.