Archiv - Leden 2011

Zubní kaz a prevence zubního kazu

Úvod Stále častějším problémem dnešní doby je neustále zhoršující se stav chrupu lidské populace. V 80. letech byla pro dosažení stabilního příjmu fluoru, jako základního stavebního kamene zubní skloviny, prováděna...

První doba porodní

Definice porodu Porod je děj, při kterém dochází k vypuzení plodového vejce (plod, placenta, pupečník, plodová voda, plodové obaly) porozením z organizmu matky. Porozeným plodem rozumíme novorozence se známkami života...

Těhotenská průkazka

Zakládá se kolem 13. týdne těhotenství ( do té doby 2x návštěva u gyn. ) Co tedy vyplňujeme…. – jméno a příjmení matky – datum narození matky – zaměstnání – kvůli zátěži a směnám, abychom...

Diabetes Mellitus u dětí

Stručná definice onemocnění: Diabetes mellitus je jedno z nejčastějších endokrinních onemocnění, které postihuje děti a mladistvé. Je to onemocnění, které vzniká tak, že v důsledku chybění inzulínu nemůže organismus...

Astma bronchiale u dětí

ANATOMIE A FYZIOLOGIE Zevní a vnitřní dýchání Zevní dýchání – ventilace – zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví – umožněno dýchacími pohyby hrudníku – nadechnutí – INSPIRACE –...

Inhalátory – nebulizátory

Inhalátory (nebulizátory) jsou přístroje, které rozptylují kapaliny na drobné částečky, tvořící mlhu (latinsky nebula) vhodnou k vdechování (inhalaci). Tím zajišťují zvlhčování vdechovaného vzduchu . Místo vody lze...

Nazokomiální nákazy

Nozokomiální nákazou se rozumí nákaza exogenního i endogenního původu, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení. Za nemocniční nákazu se považuje i nákaza, která se projeví teprve po...

Podkožní porty

V 80. letech byl vyvinut kompletně podkožně implantovaný port, který minimalizoval nevýhody CŽK, jakou jsou např. výskyt infekčních komplikací, pravidelné převazy a četné proplachy… Základní součástí každého portu je...